Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

Pensioen

De tweede pijler is het werknemerspensioen. Dit is een aanvulling op de AOW die u van de overheid krijgt. Niet iedere werknemer bouwt pensioen op. Ongeveer 95% van de bedrijven heeft een pensioenregeling. Veelal geldt die pensioenregeling voor elke werknemer of voor elke werknemer vanaf een bepaalde leeftijd. Uw werkgever betaalt meestal het grootste deel van deze regeling. Van de werknemer kan een eigen bijdrage gevraagd worden, die op het bruto salaris wordt ingehouden.

Er zijn in de basis drie soorten pensioenregelingen te onderscheiden. De regelingen zijn verschillend in de wijze waarop de uitkeringen tot stand komen. We kennen de volgende regelingen.

  • Eindloon
  • Middelloon
  • Beschikbare premie