Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

Eigen voorzieningen - algemeen

Onder eigen voorzieningen verstaan we alle mogelijke voorzieningen en verzekeringen die u zelf kunt afsluiten om er voor te zorgen dat:

  • U later voldoende pensioeninkomen of vermogen heeft
  • U voldoende inkomen heeft indien u ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt
  • Uw nabestaanden goed verzorgt achterblijven