Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

Ouderdomspensioen

Een zelfstandig ondernemer of DGA kan op diverse manieren pensioen opbouwen. Binnen de onderneming kan een pensioenvoorziening zijn opgebouwd (FOR of eigen beheer). Hierdoor kan bij verkoop een waarde vrijkomen die als pensioen worden gebruikt. Tevens is het mogelijk buiten de onderneming pensioen op te bouwen bij een verzekeraar. Afhankelijk van de situatie kan een passende regeling worden opgezet. Per 1 januari 2007 is de Pensioenwet in werking getreden. Als DGA kan dit aanzienlijke gevolgen hebben, doordat het pensioenkapitaal niet langer beschermd wordt bij faillissement indien dit bij een verzekeraar is afgestort.