Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

Geldverzekering

De geldverzekering dekt geldsommen, ondertekende cheques, effecten, wisselbrieven, fiscale zegels en cognossementen van uw onderneming. Ook het vervoer van geld tussen het bedrijf, woonhuis en bankinstelling is verzekerd. Daarnaast dekt deze verzekering schade door verlies van geld, geldwaardige papieren, bank- of girosaldi, vorderingen of het ontstaan van schulden als gevolg van fraude gepleegd door personeel.