Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

Extra kostenverzekering

Afhankelijk van de bedrijfsvoering kan de bedrijfsschadeverzekering vervangen worden door een extra kostenverzekering. Dit speelt bijvoorbeeld bij stichtingen, verenigingen zonder winstoogmerk en ondernemers met een snel elders voort te zetten bedrijfsvoering. Grondslag hiervoor zijn de vaste kosten. Deze verzekering dekt net als de bedrijfsschadeverzekering de extra kosten die gemaakt moeten worden om na een gedekte gebeurtenis de bedrijfsvoering weer te kunnen herstellen. De brutowinst wordt echter niet verzekerd.