Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Voor een zelfstandig ondernemer en DGA bestaan geen uitkeringen meer vanuit de overheid indien zij arbeidsongeschiktheid raken. De WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen) is in 2004 afgeschaft. Bent u zelfstandig ondernemer of DGA dan dient u zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. De verzekering keert bij arbeidsongeschiktheid een inkomen uit van maximaal 80% van het huidige inkomen. De premie wordt beïnvloed door de volgende variabelen:
  • Hoogte verzekerde bedragen
  • Functie
  • Leeftijd
  • Eigen risico
  • Eindleeftijd
  • Geïndexeerde uitkeringen
  • Dekking (gangbaar, passend, beroeps)