Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Door een fout of nalatigheid kan het gebeuren dat een derde materiële- en/of letselschade lijdt. De aansprakelijkheid kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben. De aansprakelijkheidsverzekering dekt deze schade.