Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

WIA-excedentverzekering

Werkgevers kunnen er voor kiezen om voor hun werknemers een WIA-excedentverzekering af te sluiten. Deze verzekerd een aanvullende uitkering van arbeidsongeschikte werknemers. De dekking is tweeledig: werknemers die meer dan de loongrens verdienen (ongeveer € 44.000,-) ontvangen vanuit de WIA geen uitkering over het deel boven de loongrens. De excedentverzekering zorgt ervoor dat ook dit deel verzekerd wordt en de werknemer een uitkering van 70% ontvangt over zijn totale inkomen; daarnaast is het mogelijk om de uitkering te verhogen tot 80% van het laatst verdiende inkomen.