Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

WGA Eigen Risicoverzekering

Een werkgever die eigenrisicodrager wordt inzake WGA, bespaart de publiek gedifferentieerde premie. Hij betaalt, als hij in enig jaar eigenrisicodrager wordt, 4 jaar lang de WGA-uitkeringen van zijn arbeidsongeschikte werknemers. Afhankelijk van de duur van de WGA-loongerelateerde uitkering betaalt hij dus veelal de WGA-loongerelateerde uitkering en eventueel een deel van de WGA-vervolguitkering/loonaanvulling. Na die vier jaar neemt het UWV de uitkeringsverplichting over van deze werkgever.
De WGA verzekering voor de loongerelateerde periode dekt de kosten die een werkgever maakt wanneer een werknemer 35% tot 80% aan verdiencapaciteit verliest of 80 tot 100% (maar niet duurzaam). Afhankelijk van het aantal jaar dat een werknemer werkt, ontvangt deze bij arbeidsongeschiktheid van meer dan 35% een loongerelateerde uitkering ter hoogte van 70% van het verschil tussen het oude loon en het nieuwe (lagere) loon.
De jaren na deze loongerelateerde uitkering ontvangt de werknemer tot zijn 65e jaar een loonaanvullingsuitkering (bij voldoende benutten van zijn arbeidscapaciteit) of een vervolguitkering (indien de werknemer zijn arbeidscapaciteit niet voldoende benut). De WGA-eigenrisicoverzekering dekt de kosten die uit de loongerelateerde periode voortvloeien én een deel van de loonaanvullings- of vervolgperiode voor de werkgever. Het eigen risicodragerschap is voor maximaal 4 jaar per geval.