Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

WGA hiaatverzekering

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers ontvangen na afloop van de loongerelateerde uitkering een WGA-uitkering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de benutting van de verdiencapaciteit. Werknemers die de verdiencapaciteit voldoende benutten ontvangen de WGA-loonaanvulling, werknemers die de verdiencapaciteit onvoldoende benutten ontvangen een lagere WGA-vervolguitkering. Het verschil tussen beide uitkeringen wordt het WGA-hiaat genoemd. Het hiaat wordt door deze verzekering vergoed. Werkgevers kunnen besluiten deze verzekering voor hun werknemers af te sluiten.