Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

Zorgverzekering

De huidige zorgverzekering is samengesteld uit een verplichte basisverzekering en een vrijwillig af te sluiten aanvullende verzekering. De basisverzekering voorziet in dekking voor:
  • Geneeskundige zorg, waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen
  • Ziekenhuisverblijf
  • Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde en het kunstgebit)
  • Hulpmiddelen
  • Geneesmiddelen
  • Kraamzorg
  • Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer)
  • Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering)

De zorgverzekering kan worden afgesloten als naturaverzekering of restitutieverzekering. Een naturaverzekering is vergelijkbaar met het vroegere ziekenfonds. Men gaat direct naar een zorgaanbieder (bijvoorbeeld ziekenhuis of apotheek). De verzekeraar betaalt de rekening rechtstreeks aan de zorgaanbieder. De verzekerde kan naar alle zorgaanbieders gaan waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft gesloten. Omdat de verzekeraar met de gecontracteerde aanbieders betere afspraken kan maken, zal de premie van de naturapolis doorgaans lager liggen dan die van een restitutiepolis.
Een restitutieverzekering is vergelijkbaar met de meeste voormalige particuliere verzekeringen. Hierbij wordt de zorgaanbieder zelf gekozen, de rekening van de zorgaanbieder wordt meestal zelf voorgefinancierd en hierna volgt de vergoeding van de verzekeraar. In sommige gevallen maken zorgverzekeraars en zorgaanbieder afspraken dat de zorgverzekeraar de rekening toch direct betaalt. Omdat een verzekeraar minder invloed heeft op de prijs van de verleende zorg en daarmee op de gedeclareerde kosten zal de premie van de restitutiepolis doorgaans hoger liggen dan die van een naturapolis.