Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

Vaartuigverzekering

Deze verzekering dekt schade die met een boot wordt veroorzaakt en schade aan de boot. Tevens bent u meestal verzekerd tegen kosten voor hulp en berging, lichting en opruimings- en transportkosten. Het dekkingsgebied van de polis wordt zelf bepaald. Bijvoorbeeld alleen de Nederlandse binnenwateren of zelfs een werelddekking. De volgende dekkingen worden doorgaans aangeboden:
  • WA (wettelijke aansprakelijkheid)
  • Brand
  • WA + brand/diefstal
  • WA + volledig casco