Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

Rechtsbijstandverzekering

Deze verzekering biedt juridische hulp voor particulieren. De dekking is afhankelijk van de gekozen modules.
Welke zaken kunnen door een rechtsbijstandverzekering worden gedekt?
 • Het verhalen van schade
 • Problemen door deelname aan het verkeer. Afhankelijk van de polis soms ook problemen bij de aankoop van een auto
 • Problemen rond de huur- of koopwoning. Vaak ook bij de vakantiewoning, als het een vakantiewoning voor eigen gebruik betreft
 • Problemen op het werk – zoals reorganisaties of ontslagen – en bij pensioen
 • Problemen naar aanleiding van contracten over consumentenzaken
 • Persoonlijke conflicten met de overheid. Belastingzaken zijn van de basisvoorziening uitgezonderd
 • Problemen bij nalatenschappen en adoptie
 • Problemen als de verzekerde wordt beschuldigd van een strafbaar feit (mits er geen sprake is van opzet). Fiscale zaken kunnen bij sommige verzekeraars worden meeverzekerd
Welke zaken worden niet door een rechtsbijstandverzekering gedekt?
 • Zaken die op het moment van het afsluiten van de verzekering al speelden of waarvan toen al in redelijkheid duidelijk was dat deze op korte termijn tot een conflict zouden gaan leiden
 • Zaken die te laat worden aangemeld
 • Zaken waarbij de verzekerde de afhandeling hindert
 • Problemen met de fiscus, vermogensbeheer en de exploitatie van onroerend goed. Bij sommige verzekeraars kunnen deze zaken wel separaat worden meeverzekerd
 • Geschillen met de overheid over algemeen geldende regels
 • Echtscheiding – mediation wordt soms wel vergoed
 • Strafzaken waarbij opzettelijk handelen van de verzekerde aan de orde is