Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

Pensioen - middelloon

Deze regeling wijkt af van de eindloonregeling, omdat het pensioen niet wordt berekend over het laatstverdiende inkomen. In plaats hiervan wordt jaarlijks een opbouwpercentage vermenigvuldigd met het in het betreffende jaar verdiende inkomen (minus AOW-franchise). Door de op deze wijze berekende pensioeninkomen op te tellen bij de in de vorige jaren opgebouwde pensioenbedragen komt u uiteindelijk tot een totaal pensioeninkomen. De regeling wordt middelloon genoemd omdat u op deze wijze pensioen opbouwt over uw gemiddelde inkomen.