Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

Pensioen - eindloon

Binnen deze regeling wordt het ouderdomspensioen berekend over het laatstverdiende (veelal hoogste) inkomen. Het pensioen wordt berekent door een van tevoren vastgesteld jaarlijks opbouwpercentage te vermenigvuldigen met het aantal dienstjaren. Een veel gebruikt opbouwpercentage is 1,75% per jaar. Vermenigvuldigt u dit met 40 jaren dan komt hieruit een totaal opbouwpercentage van 70%. Uw latere pensioeninkomen berekend u door dit percentage te vermenigvuldigen met u laatst verdiende loon verminderd met de vastgestelde AOW-franchise. De AOW-franchise is het gedeelte van uw salaris waarover u geen pensioen mag opbouwen, omdat u later van de overheid AOW ontvangt.