Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

Pensioen - beschikbare premie

Bij de beschikbarepremieregeling wordt niet jaarlijks een uitkering berekend, maar in plaats hiervan een premie. Door jaarlijks een premie te storten wordt gedurende de deelgenomen jaren een vermogen bij elkaar gespaard/belegd. Op uw pensioendatum kunt u het gespaarde vermogen door uw pensioenverzekeraar om laten zetten naar een levenslange pensioenuitkering. Bij deze regeling is dus van tevoren niet zeker hoe hoog de pensioenuitkering zal zijn. In tegenstelling tot de andere regelingen is slechts zeker hoe hoog de pensioenpremie zal zijn.