Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

Indien een kapitaalverzekering aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan deze aangemerkt worden als een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). Het voordeel van een KEW is dat de uitkering tot een bepaald bedrag is vrijgesteld voor de heffing van belasting.

De voorwaarden van een KEW zijn:

  • De looptijd van de verzekering dient minimaal 15 jaar te zijn
  • De maximale gestorte premie is 10 x de laagste gestorte premie in een jaar
  • De uitkering moet gebruikt worden om de eigenwoningschuld af te lossen.

 

Op het moment dat de polis tot uitkering komt en niet aan de voorwaarden is voldaan, kan de ontvangen rente worden belast in box 1.