Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

Spaarhypotheek

De spaar hypotheek is een leningsvorm waarbij een levensverzekering gecombineerd wordt met een hypothecaire geldlening. U spaart via de levensverzekering voor de hypotheekaflossing ineens aan het einde van de looptijd. Uw maandlast bestaat uit rente en een premie voor de levensverzekering. Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheekschuld afgelost met de uitkering van de levensverzekering. De premie bestaat uit een spaarinleg en een risicopremie. Over de spaarpremie ontvangt u een vaste rentevergoeding, deze is gelijk aan de rente welke u op uw hypotheek betaalt. Bij het afsluiten van de hypotheek bepaalt u hoeveel u op uw hypotheek gaat aflossen. Omdat het rendement in uw levensverzekering gekoppeld is aan de te betalen hypotheekrente, is het eindbedrag van de levensverzekering gegarandeerd. Indien na afloop van de rentevaste periode de rente stijgt, dan stijgt ook het rendement in uw levensverzekering. Aangezien het eindbedrag is gegarandeerd, wordt uw premie verlaagd. Bij een daling van de hypotheekrente zal uw premie stijgen. Door de koppeling van de hypotheekrente en het rendement zullen de netto maandlasten bij een rentefluctuatie minder stijgen en dalen ten opzichte van andere hypotheekvormen.
Voordelen
 • Maximale hypotheekrente aftrek
 • Gegarandeerde aflossing
 • Vermogensopbouw kan in Box 1 (Kapitaalsverzekering Eigen Woning), hierdoor bouwt u belastingvrij vermogen op
 • Bij rentestijging stijgen de hypotheeklasten minder snel t.o.v. andere hypotheekvormen
 • De kosten worden in de rente verrekend (renteopslag), deze zijn fiscaal aftrekbaar
Nadelen
 • Veelal een opslag op de hypotheekrente van 0,2%
 • Veelal een verplichte overlijdensrisicoverzekering
 • Bij een lage hypotheekrente behaald u een laag rendement vanwege de koppeling van de spaarrente aan de hypotheekrente
 • Het eindkapitaal kan niet hoger worden dan de hoogte van de hypotheek
 • Bij een rentedaling dalen de hypotheeklasten minder snel t.o.v. andere hypotheekvormen
 • Het vermogen wordt in een levensverzekering opgebouwd, deze is niet flexibel met opname van vermogen
 • Indien de levensverzekering een Kapitaalsverzekering Eigen Woning clausule heeft, dan gelden de volgende eisen:
  • Hoogste spaarinleg is maximaal 10 maal de laagste
  • Minimale looptijd 20 jaar
  • Maximale looptijd 30 jaar
  • Minimaal 20 jaar spaarinleg voldoen
  • Met de opbrengst van de polis wordt de hypotheek verplicht afgelost