Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

Levenhypotheek

De leven hypotheek is een leningsvorm waarbij een levensverzekering gecombineerd wordt met een hypothecaire geldlening. U spaart via de levensverzekering voor de aflossing ineens aan het einde van de looptijd. Uw maandlast bestaat uit rente en een premie voor de levensverzekering. Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheekschuld afgelost met de uitkering van de levensverzekering. De premie bestaat uit een spaarinleg en een risicopremie. U bepaalt zelf hoe u wilt gaan sparen voor de aflossing van de hypotheek. Het rendement in de polis is afhankelijk van uw beleggingswijze. U kunt een gegarandeerd rendement op uw vermogen ontvangen, hierdoor gaat u gegarandeerd de gehele hypotheek aflossen. Het is ook mogelijk om zelf de beleggingswijze vast te stellen, hierdoor is het rendement niet gegarandeerd. Door uw eigen beleggingswijze is het mogelijk om een hoger rendement te behalen, dan het gegarandeerde rendement. Hierdoor lost u eerder uw hypotheek af of u kunt uw spaarinleg verlagen.
Voordelen
 • Maximale hypotheekrente aftrek
 • Lage hypotheekrente
 • Lage spaarinleg mogelijk
 • Een gegarandeerde aflossing is mogelijk
 • Kans op een hoger rendement op uw vermogen dan verwacht
 • Vermogensopbouw kan in Box 1 (Kapitaalsverzekering Eigen Woning), hierdoor bouwt u belastingvrij vermogen op
 • Bij een rentedaling dalen direct de hypotheeklasten, omdat de spaarinleg gelijk blijft
 • Aantrekkelijk bij een lage hypotheek rentestand
Nadelen
 • Kans op een lager rendement op uw vermogen dan verwacht
 • De eerste jaren een lagere waardeopbouw door verrekening van de poliskosten
 • Het vermogen wordt in een levensverzekering opgebouwd, deze is niet flexibel met opname van vermogen
 • Bij een rentestijging stijgen de hypotheeklasten direct, omdat de spaarinleg gelijk blijft
 • Indien de levensverzekering een Kapitaalsverzekering Eigen Woning clausule heeft, dan gelden de volgende eisen:
  • Hoogste spaarinleg is maximaal 10 maal de laagste
  • Minimale looptijd 20 jaar
  • Maximale looptijd 30 jaar
  • Minimaal 20 jaar spaarinleg voldoen
  • Met de opbrengst van de polis wordt de hypotheek verplicht afgelost