Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek lost u gelijkmatig uw hypotheek af. In elke termijn wordt gedurende de looptijd van de hypotheek een vast bedrag afgelost. Deze aflossing is zo opgebouwd dat gedurende de looptijd, de lening lineair wordt afgelost. Bij een lineaire hypotheek van € 300.000,- wordt gedurende 30 jaar elk jaar € 10.000,- afgelost. Er dient alleen rente te worden voldaan over de restantschuld. Het eerste termijnbedrag is het hoogst en daalt elke periode doordat de rente wordt berekend over de steeds lagere restantschuld. Doordat het maandbedrag voor een steeds kleiner deel bestaat uit rente, daalt ook het fiscaal voordeel.
Voordelen
  • U bouwt door het aflossen vermogen op binnen uw woning
  • Uw maandlasten nemen af gedurende de looptijd
Nadelen
  • Hoge maandlasten bij aanvang
  • Fiscaal voordeel neemt af gedurende de looptijd
  • Ten opzichte van andere vormen fiscaal minder voordelig
  • Eenmaal afgelost kan de hypotheek niet opnieuw worden opgenomen met hetzelfde fiscale voordeel