Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

Bankspaarhypotheek Sparen (SEW)

De bankspaar hypotheek is een leningsvorm waarbij een bankrekening (Spaarrekening Eigen Woning) gecombineerd wordt met een hypothecaire geldlening.

U spaart via de spaarrekening voor een hypotheekaflossing ineens aan het einde van de looptijd. Uw maandlast bestaat uit rente en een spaarinleg op de spaarrekening. Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheekschuld afgelost met de waarde van deze spaarrekening. Het rendement op de spaarrekening is gelijk aan de rente die u voor uw hypotheek betaalt. Hierdoor is de hoogte van de aflossing op de hypotheek gegarandeerd.
Voordelen
 • Geen kosten
 • Maximale hypotheekrente aftrek
 • Gegarandeerde aflossing
 • Vermogensopbouw kan in Box 1 (Spaarrekening Eigen Woning), hierdoor bouwt u belastingvrij vermogen op. Bij rentestijging stijgen de hypotheeklasten minder snel t.o.v. andere hypotheekvormen
Nadelen
 • Veelal een verplichte overlijdensrisicoverzekering
 • Bij een lage hypotheekrente behaalt u een laag rendement vanwege de koppeling van de spaarrente aan de hypotheekrente
 • Het eindkapitaal kan niet hoger worden dan de hoogte van de hypotheek
 • Bij een rentedaling dalen de hypotheeklasten minder snel t.o.v. andere hypotheekvormen
 • Het vermogen wordt op een bankrekening opgebouwd, deze is niet flexibel met opname van vermogen
 • Indien de bankrekening een “Spaarrekening Eigen Woning” clausule heeft, dan gelden de volgende eisen:
  • Hoogste spaarinleg is maximaal 10 maal de laagste
  • Minimale looptijd 20 jaar
  • Maximale looptijd 30 jaar
  • Minimaal 20 jaar spaarinleg voldoen
  • Met de opbrengst van de bankrekening wordt de hypotheek verplicht afgelost