Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. In principe krijgt iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt vanaf 65 jaar AOW van de overheid. Om een volledige AOW te krijgen moet u tussen uw 15e en 65e, dus 50 jaar lang, in Nederland hebben gewoond. Voor elk jaar dat u tussen uw 15e en 65e niet in Nederland hebt gewoond, wordt de AOW gekort met 2%. Hoeveel AOW u krijgt is niet afhankelijk van uw inkomen of vermogen. De overheid kijkt wel naar uw leefsituatie.

  • Getrouwd of samenwonend
  • Alleenstaand

Bent u getrouwd of samenwonend, dan heeft u recht op een AOW-uitkering van 50% van het netto minimumloon. Als u beiden 65 jaar of ouder bent, krijgt u samen een AOW-uitkering van 100% van het netto minimumloon. Als u 65 wordt voor 2015 en u heeft een jongere partner, dan kunt u een toeslag krijgen op uw eigen AOW. Bent u alleenstaand dan ontvangt u een uitkering van 70% van het netto minimumloon.